Zorg in Huys Waerenberg

Door de kleinschalige opzet van Huys Waerenberg worden zorg en dienstverlening op een hele persoonlijke manier geleverd. Ons eigen zorgteam is 24 uur per dag, 7 dagen per week aanwezig.

Basiszorg

Met basiszorg wordt extra zorg bedoeld welke niet door het Centrum Indicatiestelling (CIZ) wordt geïndiceerd maar die zeker zal bijdragen aan uw welbevinden en woongenot. U heeft dagelijks de beschikking over een zorgcoördinator, die alle zorg voor u regelt. De directie regelt voor u de CIZ (her) indicatieaanvragen en regelt alle administratieve zaken hieromtrent.

Geïncideerde zorg

Alle zorg van lichte tot en met intensieve verzorging, verpleging en terminale zorg, is mogelijk. Het is onze doelstelling dat u altijd in Huys Waerenberg kunt blijven wonen wat de toekomst ook brengen zal*.
u kunt in Huys Waerenberg wonen met of zonder zorg, met of zonder indicatie.

*Binnen de grenzen van wat medisch verantwoord is.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op indien u meer informatie wenst

Meer informatie