kosten

De hoogte van de maandelijkse woonkosten* is afhankelijk van de grootte van uw appartement, serviceroom of tijdelijk verblijf. Wij informeren u graag over de maandelijkse kosten voor uw specifieke situatie.

Hotelmatige kosten

medebepalend in hoeverre u gebruik maakt van de serviceverlening.

Inclusief: maaltijden, schoonhouden woonruimte, gas, water, elektriciteit, verzekering, alarmeringaansluiting, telefoon, tv en internet, individuele klimaatbeheersing, privéparkeerplaats,bewaking, gebruik tuin, gemeenschappelijke ruimtes en terras, boodschappenservice, kleding wassen, drogen, strijken en verstelwerkzaamheden. De mogelijkheid bestaat om gebruikt te maken van verschillende disciplines namelijk; fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist.

Geïncideerde zorg

Wij stellen een individueel zorgplan op

Bestaande uit: Wat nodig is aan persoonlijke verzorging afgestemd op de individuele zorgbehoeften. Heeft u een verpleegkundig gerelateerde hulpvraag dan is er 24 uur een team aanwezig om ook deze zorg te waarborgen. Zorg wordt verleend naar aanleiding van de zorgkaart die samen met de bewoner en/of diens vertegenwoordiger wordt opgesteld. Deze wordt ten allen tijden aangepast als de zorgbehoefte veranderd. Zo nodig wordt in samenspraak met de bewoner of diens vertegenwoordiger afgesproken wie de medicatie beheert. De zorgmedewerker neemt dan het hele proces van medicatie op zich, denk hierbij aan bestellen, uitzetten, toedienen. Verder is er ruimte voor sociale begeleiding, wandelen, uitjes en dergelijke.

Indicatie van het CIZ

Indien er een indicatie van het CIZ is voor een verzorging of verpleeghuis, zijn er vergoedingsmogelijkheden via de WLZ/ZVW Ook kunt u bij ons wonen met een Persoons Gebonden Budget of Zorg in Natura. Wij assisteren u graag bij de aanvragen,indicatieaanvraag en de afhandeling.

*De hotelmatige kosten van een appartement/service-room/tijdelijk verblijf komen voor eigen rekening

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op indien u meer informatie wenst

Meer informatie