Kwaliteit

De bewoners kunnen zich alleen thuis voelen, wanneer onze zorg van een hoge kwaliteit is. Wij werken volgens het kwaliteitskeurmerk HKZ/ISO 9001, om zo de kwaliteit te bieden die nodig is. Daar doen wij graag nog een schepje boven op.

Dit betekent dat er jaarlijks een audit plaatsvindt. Iedere 3 jaar een uitgebreide audit voor de hercertificatie.

Privacy reglement
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u gegevens aan ons verstrekt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Vanzelfsprekend gaan wij zeer zorgvuldig om met uw gegevens. In ons privacy document leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, waarom wij deze gegevens nodig hebben en hoelang we deze gegevens bewaren. Deze is inzichtelijk op locatie.

Websitebezoek
Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze website. Indien u via deze website informatie opvraagt, vragen wij naar uw naam, mail-adres en telefoonnummer. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De verkregen gegevens worden in geen geval aan derden gedeeld.


Cliëntenraad

Huys Waerenberg heeft een cliëntenraad. Deze bestaat uit familieleden van de bewoners. 3x per jaar komt de cliëntenraad bij elkaar voor een vergadering. Ideeën, wensen en opmerkingen worden dan besproken en terug gekoppeld met de directie. Huys Waerenberg organiseert jaarlijks bewonersdagen waarin wensen en ideeen en opmerkingen besproken worden.

Voor meer informatie, kunt u mailen naar clientenraad@huyswaerenberg.nl

Vertrouwenspersoon / klachtenafhandeling

Natuurlijk staan we open voor verbeteringen. Als u een klacht of verbetering heeft horen wij deze graag van u. Alleen dan kunnen wij uw probleem oplossen en daarmee de dienstverlening en zorg verbeteren. Mocht u na afhandeling hiervan nog niet tevreden zijn, verwijzen wij u door naar de klachtenfunctionaris te vinden via formulier: https://www.proteion.nl/over-proteion/opmerkingen-ideeen-of-klachten.

Wij zijn aangesloten bij een branche organisatie voor kleinschalige particuliere woon en zorgvoorzieningen. Riant verzorgd wonen. De vertrouwenspersoon voor bewoners en medewerkers is hierbij aangesloten en te bereiken via mail adres vertrouwenspersoon@riantverzorgdwonen.nl

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op indien u meer informatie wenst

Meer informatie