BOEREBROELOF

Landgoed Waerenberg

Woensdag 6 februari om 14:11 uur

Verbinding in de on-echt

Tussen

Mia van Aerpele Jac van Chris Schreurs en
Maria Verlinden van de Meyelse Stoep en
Jan van Cornelis van Andrees van Moofert en Maria Geurts oet Sjtevesweert-dörp