Vakblad groen heeft een artikel geschreven over ons park en de belevingstuin.

Hoe is dit tot stand gekomen en welke uitwerking heeft dit op de ervaring van de bewoners.

Kwaliteit van leven wordt bevorderd! Geestelijk en lichamelijk.

Lees hier ook het artikel in Vakblad Groen